Een duurzaam interieur

Lokale productie, FSC®, PEFC™

Lokale productie in een moderne en efficiënte werkplaats met kwalitatieve en duurzame materialen staat centraal in de bedrijfsvoering bij Vovosa. Dit betekent dat we de hoogste kwaliteit interieurbouw en maatwerk kunnen leveren. Lokale productie betekent ook het hoogste service niveau. We maken en monteren alles zelf, een opdracht van jou die door jou tot in de perfectie wordt uitgevoerd. Onze lijnen zijn kort, onze kennis van hout, afwerkmaterialen en interieurbouw groot.

Wij hebben de ambitie onze voetafdruk elk jaar te verminderen. We zijn een jong team en zelf, maar ook onze komende generaties, willen we laten leven op een gezonde en groene planeet. Wij geloven in esthetische en duurzame interieurs. In een circulaire economie.
Koop je bij ons dan support je lokaal. Je draagt indirect bij aan de vermindering van CO2 uitstoot. Al het plaatmateriaal en hout dat we inkopen is getoetst is in het bezit van minimaal een van onderstaande certificaten.

FSC®

Al het plaatmateriaal dat Vovosa verwerkt heeft het FSC®-keurmerk. Dit keurmerk is ontstaan uit de behoefte om het duurzaam oogsten van hout te bevorderen. Het FSC®-logo geeft de garantie dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Het keurmerk werkt vanuit een algemene standaard van tien Principes, uitgewerkt in Criteria, Indicatoren en Normen. Deze algemene standaard wordt per land of regio door een lokale werkgroep vertaald naar een lokale standaard. Zowel in de algemene vergadering als bij de lokale werkgroepen is het belangrijk dat de verhouding tussen groeperingen die de economische, ecologische en sociale aspecten vertegenwoordigen in evenwicht is. Hierdoor kunnen alle partijen evenveel zeggenschap hebben.

PEFC

Naast het FSC®-keurmerk is PEFC™ (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ) een breed gedragen keurmerk. Het PEFC™-certificaat is een vrijwillig initiatief uit de particuliere sector. Het biedt de verzekering aan de klanten van boseigenaren dat de producten die zij kopen, gecertificeerd zijn door onafhankelijke partijen, op basis van de PEFC™-criteria. Deze criteria richten zich op het duurzame beheer van bos. Het doel van het PEFC™-boscertificaat is de promotie van een internationaal geloofwaardig frame voor boscertificeringskeurmerken en -initiatieven in Europa en daarbuiten en de wederzijdse erkenning van de keurmerken. Het PEFC™ Technical Document en de statuten definiëren de basiseisen voor deze boscertificeringskeurmerken.

Onderdeel van
Concrete Valley Group

Vovosa interieurbouw is sinds 2023 onderdeel van Concrete Valley Group in Bergen op Zoom. Concrete Valley werkt dagelijks aan een duurzame bedrijfsvoering op de thema’s circulair, groen, sociaal en innovatief en is in het bezit van CSC Gold. De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van beton en stimuleert een meer verantwoorde productie in de branche. Concrete Valley voelt deze duurzame verantwoordelijkheid al jaren en heeft doelstellingen bepaald tot 2030. Belangrijk hierin is dat groei en verduurzaming elkaar niet in de weg mogen staan, maar samengaan.

Meer weten over de duurzame doelstellingen van Concrete Valley Group?